ewch i'r prif gynnwys

myfyrwyr newydd

llongyfarchiadau ar gadarnhau eich lle gyda ni。

bydd y tudalennau hyn yn eich paratoi ar gyfer eich astudiaethau gyda ni。 mae'r tudalennau yn cynnwys gwybodaeth am beth wneud cyn i chi gyrraedd yma,beth i'w ddisgwyl yn yr wythnosau cyntaf a allwch ddod o hyd i wybodaeth,cyngor a chefnogaeth am ymgartrefu fel myfyriwr。

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

cofrestru ar-lein

gallwch gofrestru ar-lein cyn i chi gyrraedd caerdydd。

pethau i wybod a pharatoi ar gyfer bywyd myfyrwyr。

beth ddylech chi wneud pan rydych yn cyrraedd y brifysgol。

rhestr wirio i fyfyrwyr newydd

rhestr wirio i fyfyrwyr newydd

199年至今

rhestr ddefnyddiol i'ch atgoffa o'r tasgau y bydd angen i chi eu cwblhau cyn dod i gaerdydd,acarôlcyrraedd。

PDF格式

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

digwyddiadau wythnos y glas undeb y myfyrwyr

mae'r digwyddiadau'n llenwi'n gyflym felly prynwch ymlaen llaw i osgoi cael eich siomi。

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

eich croeso swyddogol

ymunwch是 - ganghellor ac arglwydd faer caerdydd ar gyfer y digwyddiad arbennig hwn i groesawu myfyrwyr newydd a dathlu cymuned ryngwladol caerdydd。

cysylltwch gyda ni

nawr fyddwch chi'n ymuno gyda ni,cysylltwch gyda ni trwy ein sianelu myfyrwyr presennol ar gyfer newydion hanfodol a chefnogaeth drwy gydol eich bywyd fel myfyriwr。