""
ewch i'r prif gynnwys

gwasanaethau a chymorth

美EIN llyfrgelloedd wedi'u lleoli AR绘制campysau cathays一个pharcŸmynnydd bychan,甘gynnig cyfoethØadnoddau ffisegol AC AR-雷音我fyfyrwyr,员工,ymchwilwyr交流ymwelwyr。

美员工演出,CYN-fyfyrwyr prifysgol Caerdydd的,ysgolion a'r gymuned leol YN gallu ymweld A'N gwasanaethau a'u defnyddio。

rydym hefyd炔aelodauögynllun benthyca cyfatebol cymdeithasÿllyfrgelloedd coleg,cenedlaethol一个phrifysgol(SCONUL)GAC rydym炔croesawu myfyrwyr,人员交流ymchwilwyrösefydliadau addysg uwch eraill。

gallwch hefyd盖尔mynediad在gefnogaeth sgiliau astudio drwy'r gronfa adnoddau llythrennedd gwybodaeth.

Borrowing

benthyg llyfrau

塔鲁dirwyon,benthyg,adnewyddu一个chadw eitemau。

Walk in access

mynediad coudded i mewn i adnoddau electronig

cofrestru AR gyfer mynediad galw heibio在ddetholiad o'n hadnoddau electronig。

Graphic Services

gwasanaethau argraffu

SUT我盖尔mynediad我wasanaethau argraffu,ffotocopïo,rhwymo一个lamineiddio。

Student with books in library

cefnogaeth pwnc

胆EIN llyfrgellwyr pwnc艾希helpu我ddodØ路政署我adnoddau AR bwnc penodol。

Students using ILRB resources

llythrennedd gwybodaeth

defnyddio llythreneddau digidol一个gwybodaeth o'r amgylchedd addysgu i'r gweithle。

cefnogaeth i ddefnyddwyr anabl

为大学图书馆的残疾用户提供建议和服务。

gofal cwsmeriaid

湄gwasanaeth cwsmeriaid炔rhan annatodöwasanaeth llyfrgellÿbrifysgol。 rydym ni'n法尔狮EIN BOD YN meddu ARÿ safon rhagoriaeth gwasanaeth cwsmeriaid.

rydym yn ymrwymo i ddarparu gwasanaeth sy'n gyfeillgar,yn cynorthwyo ac yn ymateb i'ch anghenion gan wneud popeth sy'n rhesymol bosibl i sicrhau dibynadwyedd ein gwasanaethau。

rydym ni'n ymrwymo我威娜gwasanaeth cwsmeriaid YN barhaus。 rydym ni'n annog交流炔croesawu艾希adborth甘ýbydd HYN EIN galluogi NI我威娜。 gallwch rannu艾希adborth drwy ymweld A'N llyfrgelloedd,神经鞘drwy gysylltuâDESG gwasanaeth TG:

DESG gwasanaethau TG