""
ewch i'r prif gynnwys

你好,我是gennig

美llwyddiant prifysgol Caerdydd的YN dibynnu'n helaeth AR ymrwymiad, egni一个brwdfrydeddŸbobl sy'n gweithio YMA。

rydym WEDI ymrwymo我gefnogi一个hyrwyddo cydraddoldeb AC amrywiaeth。美EIN hamgylchedd cynhwysol YN croesawu ceisiadau甘bobl ddawnusØgefndiroedd amrywiol。

ymdrechwn我ddarparupolisïau交流amodau gwaith ardderchog AR gyfer EIN人员,格达buddion YN amrywioØwyliau HAEL我 gyfleoedd hyfforddi一个datblygu。

cydbwyso bywyd-gwaith

darganfyddwch FWY上午EIN pecynØbolisïausy'n ystyriolØdeuluoedd,gwyliau HAEL,cyfleoedd AR gyfer absenoldeb astudio一个MWY。

manteision ariannol

YN ogystalâchyflogau cystadleuol,rydym YN cynnig cynlluniau pensiwn,talebau gofal厂chyfraddau是AR aelodaeth chwaraeon,ymhlith pethau eraill,我鲍勃aelodØ人员。

datblygiad a lles

gwasanaethau iechyd galwedigaethol一个chwnsela一个chynlluniau datblygiad personol parhaus YW rhai o'r ffyrdd rydym YN dangos EIN hymrwymiad cadarn我的工作人员。

cyfleusterau a gwasanaethau

胆首诗aelodØ人员ddefnyddio EIN llyfrgelloedd,ystafelloedd cyfrifiaduron,canolfan gofal dydd一个bwytai - YN ogystalâ'rcyfleusterau YN undebÿmyfyrwyr。

cysylltu

OS OES gennych unrhyw ymholiadau NEU sylwadau,cysylltwch答:

pobl Caerdydd的