ewch i'r prif gynnwys

swyddi

ni yw un o brifysgolion mwyaf arloesol,uchelgeisiol a llwyddiannus y du ac rydym yn cydnabod bod ein llwyddiant yn dibynnu i raddau helaeth ar ymrwymiad,egni a brwdfrydedd ein pobl。

ymunwchñin'nhelpu i gyflawni ein huchelgais o fod yn un o brifysgolion mwyaf blaenllaw'r byd sy'n rhagorol o ran ymchwil ac yn addysgol。 ymunwchñin'nhelpu i gyflawni ein huchelgais o fod yn un o brifysgolion mwyaf blaenllaw'r byd,sy'n rhagorol o ran ymchwil ac yn addysgol,gaiff ei gyrru gan greadigrwydd a chwilfrydedd,ac sy'n bodloni ei rhwymedigaethau cymdeithasol,diwylliannol ac economaidd i gaerdydd,cymru a'r byd。

ymgeiswyr presennol

os ydych chi wedi cofrestru,gallwch fewngofnodi i'ch cyfrif i ddiweddaru eich manylion ac ymgeisio am swyddi。

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

swyddi academaidd gwag

ymunwchâsefydliad sy'n cefnogi ei hacademyddion i sicrhau rhagoriaeth mewn addysgu a dysgu。

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

swyddi gwag clinigol

我焊接swyddi academaidd clinigol meddygol a deintyddol a chyfleoedd addysgu ac ymchwil yn y brifysgol。

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

swyddi rheoli,gweinyddol a chymorth

ymunwchâsefydliadsyddyn broffesiynol,effeithlon ac effeithiol。

dysgwch mwy am y manteision fyddwch yn derbyn fel aelod o staff。

cysylltuâniar linkedin

ymunwch是我用来焊接ein cyfleoedd diweddaraf。