ewch i'r prif gynnwys

rhyngwladol

yn groesawgar ac yn uchelgeisiol,mae caerdydd yn brifysgol fyd-eang go iawn sy'n canolbwyntio ar ymchwil sy'n gwneud gwahaniaeth。 gyda thros 7,900 o fyfyrwyr rhyngwladol o dros 130 o wledydd a chysylltiadau ffurfiol gyda mwy na 200 o sefydliadau ar draw y byd,mae partneriaethau rhyngwladol yn rhan annatod o'n gwaith。 mae ein diwylliant yn annog cyfnewid chydweithrediadau rhyngwladol。

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

partneriaethau rhyngwladol

mae gennym gysylltiadauffurfiolâthros39 o wledydd,gan gynnwys 41 o bartneriaethau ledled tsieina,naw ym malaysia 23 yn uda。

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

ymchwil rhyngwladol

mae ein hymchwilwyr yn cydweithio gyda phartneriaid在ddŵrynaffrica带领y ydd ymdrinâphroblemaubyd-eang difrifol fel mynediad dibynadwy。

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

astudiwch gyda ni

ymunwchâchumunedfywiog ein myfyrwyr rhyngwladol。 dysgwch sut mae cyflwyno cais i astudio yn ein prifddinas gosmopolitaidd。

newyddion

Global Wales US team

hyrwyddo'r brifysgol i gynulleidfa yn yr uda

26 mehefin 2019

prosiect cymru fyd-eang yn cefnogi recriwtio myfyrwyr yn yr uda

Somaliland

prifysgol caerdydd yn datblygu prosiectau ymchwil cydweithredol gyda somaliland

26 mehefin 2019

menter wedi'i sefydlu i gydnabod cysylltiadau cryf ywladâphrifddinascymru

Cardiff University and University of Bremen event

prifysgolion caerdydd a bremen yn arwyddo partneriaeth

25 mawrth 2019

prifysgol caerdydd yn cyfleu neges glir cyn brexit drwy gryfhau cysylltiadau gyda phartner ewropeaidd

cymuned ryngwladol sy'n amrywiol ac ysbrydoledig

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

treulio amser dramor

mae ein cysylltiadau?mwy na 300 o sefydliadau rhyngwladol yn golygu bod dros 17%o'n hisraddedigion yn astudio,gweithio neu'n gwirfoddoli dramor。

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

认识我们的人

我们拥有一个蓬勃发展的ag8社区,有超过7,000名学生和25%的学术人员选择卡迪夫进行学习,研究或工作。

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

ysgoloriaethau ac arian

rydym yn cynnig amrywiaeth o ysgoloriaethau ac arian ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol sy'n dymuno astudio gyda ni。

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

再见,你是谁

dysgwch sut gall benderfyniad y du i adael yr ue gael effaith ar ymgeiswyr rhyngwladol a darpar fyfyrwyr。

mae ein cymuned ryngwladol yn gwneud cyfraniad aruthrol at lwyddiant y brifysgol a dinas caerdydd。 mae'r amrywiaeth hon yn meithrin creadigrwydd ac arloesedd,ac mae'n rhan hollbwysig o'n diwylliant。

yr athro colin riordan llywydd ac is-ganghellor prifysgol caerdydd