""
ewch i'r prif gynnwys

hawlfraint

oni bai y nodir yn amlwg fel arall,mae'r holl hawliau yn cynnwys y rhai mewn hawlfraint yng nghynnwys y wefan hon yn eiddo i neu'n cael eu rheoli at y dibenion hyn gan brifysgol caerdydd。

交流eithrio LLE mynegircaniatâdö担gyfraith hawlfraint neu的delerau defnyddio prifysgol Caerdydd的,NI ellircopïo,atgynhyrchu,ailgyhoeddi,lawrlwytho,postio,darlledu neu的drosglwyddo cynnwysýsafle HWN mewn unrhyw ffordd希伯来盖尔caniatâdysgrifenedig甘brifysgol Caerdydd的neu的berchennog年hawlfraint。

LLE mae'r dogfennau'n bodoli sy'n gyfrifoldeb awduron unigol,NID yw'r safbwyntiau sydd wedi'u cynnwys mewn dogfennau penodolØanghenraid YN cynrychioli谷仓prifysgol Caerdydd的。