""
ewch i'r prif gynnwys

diogelwch chysylltiadau brys

mae yna nifer o ffyrdd y gallwch chi roi gwybod i ni am fater diogelwch。

diogelwch y brifysgol

ar gyfer materion argfywng a materion nad ydynt yn rhai brys,cysylltwch,ystafell reoli,ar agor am 24 awr,7 diwrnod yr wythnos。

ystafell rheoli diogelwch

pryderon am les myfyrwyr

os oes gennych chi bryder am fyfyriwr,lawrlwythwch y ffurflen hysbysu am bryder a'i ebostio i concernedaboutastudent@caerdydd.ac.uk.. byddwn yn ateb eich ymholiad,lle bo modd,o fewn 1 diwrnod gwaith rhwng 10.00 a 16.00,ddydd llun i ddydd gwener(ac eithrio gwyliau banc)yn ystod y tymor yn unig。 y tu allan i'r oriau hynny,cysylltwchârt'mdiogelwchar +44(0)29 2087 4444。

  • os byddwch ynebostioâmater o bryderarôl16:00,sylwer na fydd hwn yn cael sylw tan y diwrnod canlynol
  • os ydych chi'n credu bod y myfyriwr dan sylw mewn perygl ar unwaith neu'n berygl i eraill,ffoniwch 999
  • os yw'n byw mewn un o neuaddau preswyl y brifysgol,ffoniwchytîmdiogelwchar +44(0)29 2087 4444
  • os yw'n byw mewntŷpreifat,cysylltwch?rheolwr preswylfeydd。

lawrlwythwch y ffurflen adrodd pryder:

ffurflen adrodd pryder am fyfyriwr

2019年2月27日

ffurflen i'w gwblhau os ydych yn dymuno adrodd pryder am fyfyriwr。

heddlu

gallwch ffonio'r heddlu lleol mewn dwy ffordd:

  • ar gyfer galwadau brys,ffoniwch 999。
  • ar gyfer galwadau nad ydynt yn argyfwng,ffoniwch 101。

os ydych yn fyddar neu'n drwm eich clyw ac angen ffonion heddlu de cymru mewn argyfwng,gallwch ffonio system minicom y lluoedd neu defnyddiwch wasanaeth neges destun argyfwng.

rhif y minicom yw 01656 656980。