ewch i'r prif gynnwys

cysylltuâ

gallwch gysylltu?brifysgol mewn nifer o ffyrdd。

ymholiadau cyffredinol

prifysgol caerdydd
Caerdydd的
库姆
cf10 3at

ffôn:+44(0)29 2087 4000
ffacs:+44(0)29 2087 4000

唉argyfwng

gallwch ffonio'r swyddfa diogelwch ar +44(0)29 2087 4444.

mae'r swyddfa ar agor 24 awr,7 diwrnod yr wythnos。

timau a gwasanaethau eraill

os oes gennych ymholiad penodol,cysylltwch,tr.t perthnasol yn uniongyrchol。

derbyn myfyrwyr

ein manylion cyswllt wedi i chi wneud cais i astudio gyda ni。

ysgolion academaidd

gwybodaeth am gysylltiadau penodol ar gyfer pob un o'n hysgolion academaidd。

ymholiadau cwrs

manyion cyswllt os oes gennych gwestiynau am ein cyrsiau。

cynfyfyrwyr

sut i gadw mewn cysylltiad gyda'r gwasanaeth i gynfyfyrwyr unwaith rydych chi wedi cwblhau eich astudiaethau。

ymholiadau rhyngwladol

os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol neu asiant,gallwch gysylltuâtîmydmdedigig。

cefnogaeth tg

manylion cyswllt er mwyn cael cymorth achyngornglŷnâdefnyddioein gwasanaethau tg。

ymholiadau'r cyfryngau

manylion cyswllt ar gyfer ein staff cyfryngau a chyfathrebu。

diogelwch chysylltiadau brys

manylion cyswllt os oes argyfwng neu ar gyfer unrhyw faterion diogelwch cyffredinol。

ad we we we wefan

os hoffech chi roi gwybod am broblem neu os oes gennych chi adborth am ein gwefan,mae croeso i chi gysylltu。