ewch i'r prif gynnwys

hygyrchedd我们

rydym wedi ymrwymo i wneud y wybodaeth a'r adnoddau a ddarperir drwy ein gwefan yn hygyrch i'r holl ddefnyddwyr。

ein nod ywcydymffurfioâvenonaua egwyddorion defnyddioldeb cyffredinol chadw in helpu pawb sy'n ymweld wer wefan hon。

mae adran ganolog gwefan prifysgol caerdydd yn bodloni lefel aa(2) canllawiau consortiwm y we fyd-eang (W3C) menter hygyrchedd y we we (纬) hygyrchedd cynnwys我们,一个chyn belled ag sy'n bosibl yn bodloni lefel aaa(3)。

mae tudalennau ar wefan prifysgol caerdydd yn ceisio cydymffurfio gydag ysbryd a llythyr deddf gwahaniaethu anabledd (dda)1995 y deyrnas unedig。你是unol,dd a'r ddeddf anabledd ac anghenion addysgol arbennig (senda)2001,rydym yn ceisio sicrhau fod holl dudalennau gwefan prifysgol caerdydd yn cydymffurfio'nrhannolâchanllawiauhygyrchedd cynnwys y we wai w3c ar lefel aa,ac rydym wedi ymrwymo i wella cydymffurfio gyda'r canllawiau hyn。

mae'n bosibl nad yw rhai o'ntudalennauhŷnyyn cydymffurfio gyda'r safonau hyn。 fodd bynnag,rydym yn ymgysylltu'n weithredol gyda darparwyr gwybodaeth o ledled y brifysgol er mwyn sicrhau bod holl dudalennau gwe y dyfodol yn cydymffurfio gyda chanllawiau hygyrchedd。

rydym yn bwriadu parhau i wella hygyrchedd ein safle,felly os ydych chi'n cael unrhyw anhawster defnyddio'r safle ac angen cymorth pellach,neu os oes gennych chi unrhyw awgrymiadau i helpu i wella ein hygyrchedd,cysylltwchâni。