""
ewch i'r prif gynnwys

cyrsiau rhan-amser ar gyfer oedolion diwrnod agored

dydd mercher,201 medi 2019
12:00-14:00

mae'r digwyddiad hwn wedi dod i ben

cysylltu

arbedwch我的日历

Student reading

rydym yn cynnig cyrsiau mewn amrywiaeth eang o bynciau ac ar sawl lefel。 nid oes angen llawer o gymwysterau arnoch i astudio'r rhan fwyaf o'n cyrsiau,dim ond diddordeb ym maes y pwnc。 bydd ein darlithwyr cydlynol wrth law i helpu i ateb eich cwestiynau a'ch ymholiadau。 os oes diddordeb gennych mewn ymrestru ar un o'n cyrsiau rhan-amser i oedolion,neu'n ystyried rhoi cynnig ar gwrs llwybr gradd,加上roi'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi。

darperir lluniaeth a bydd modd parcio am ddim yn y maes parcio drws nesafarôl5.00pm。

cynhelir y sesiwn hwn am yr eildro ar yr un diwrnod agored am 17.00 tan 19.00。

gweld cyrsiau rhan-amser ar gyfer oedolion diwrnod agored ar google maps
21-23 ffordd senghennydd
cathays
Caerdydd的
cf24 4ag

rhannwch y digwyddiad hwn