ewch i'r prif gynnwys

rhoi

ym mehefin 2019 cawsom wybod am ddigwyddiad yn rhondda cynon taf lle'r oedd rhywun yn mynd o ddrws i ddrws yn honni eu bod yn codi arian dros ymchwil prifysgol caerdydd。 nid yw prifysgol caerdydd byth yn cymryd rhan mewn gweithgareddau codi arian ddrws i ddrws neu'n awdurdodi hynny。

cysylltwchânos oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau am godi arian drwy rhoi@caerdydd.ac.uk neu yn ystod oriau swyddfa ar +44(0)29 2087 6473

diolch ichi am ddewis cefnogi prifysgol caerdydd。 mae pob cyfraniad - beth bynnag ei faint - yn cael effaith hirdymor ar ein gwaith o addysgu a dysgu,a'n gwaith ymchwil,sy'n flaenllaw ledled y byd

gwyliwch ein fideo am effaith eich cefnogaeth

och achos chi,mae prifysgol caerdydd yn gallu achub,newid a chyfoethogi bywydau。 rydych chi'n gwneud ymchwil arloesol yn bosibl ac yn rhoi'r sylfaen i fyfyrwyr dawnus lwyddo。

mae magda meissner yn ymchwilydd a chlinigwraig,ond mae ei stori hi am ganser,fel i gynifer o bobl,yn llawer mwy personol。

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

rhoi

rhowch un rhodd neu rodd reolaidd ar lein。

你如何能够提供帮助

gallwch helpu cefnogi myfyrwyr ym mhrifysgol caerdydd drwy sicrhau prifysgol i bawb,cynyddu cynaliadwyedd a chefnogi iechyd a lles。

sut gallwch helpu cefnogi arweinwyr y dyfodol mewn ymchwil canser i ddatblygu诊断,triniaeth ac ataliaeth。

gallwch gefnogi ymchwil niwrowyddoniaeth ac iechyd meddwl ym mhrifysgol caerdydd i ddatblygu诊断一个thriniaethau mwy effeithiol。

参与其中

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

rhedeg i#tîmcaerdydd

rhedwch hanner marathon caerdydd / prifysgol caerdydd fel rhan o #timcaerdydd a chodi arian ar gyfer ymchwil sy'n newid bywydau ym mhrifysgol caerdydd。

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

ymunwchâchylchcaerdydd

os gallwch ystyried rhoi rhodd o£83.50 y mis - neu un rhodd o£1,000 neu fwy - gallech ddod yn aelod o gylch caerdydd。