""
ewch i'r prif gynnwys

pam gweithio gyda ni?

os ydych chi eisiau meithrin talent eich gweithlu,gwneud defnydd o dechnoleg newydd neu gael gafael ar ein hymchwilwyr medrus,gallwn eich helpu i lwyddo ym myd busnes。

mae gennym berthynas hir-dymorâchwmnïaulelebach,cwmnïaubyd-eang,sefydliadau llywodraethol ac elusennau。 maent oll wedi elwa o'n sgiliau,technoleg a gallu ymchwil。

才华横梁

y tu mewn i'r siambr profi melltio  -  bollt 100,000 amp i banel ffibr carbon wedi ei atgyfnerthu gan blastig。
y tu mewn i'r siambr profi melltio - bollt 100,000 amp i banel ffibr carbon wedi ei atgyfnerthu gan blastig。

mae ein hymchwilwyr wedi gweithio gyda busnesau a'r trydydd sector i gael effaith fyd-eang yn cynnwys ail-lunio'r ffordd mae'r bbc yn adrodd newydiongwella gwaredu gwastraff niwclear throbwyntiau mewn geneteg。

rydym wedi'n rhestru'n 5ed ymhlith prifysgolion y du am ansawdd ein hymchwil ac yn 2il am effaith ein gwaith ymchwil,yn cadarnhau ein lle fel prifysgol sy'n arwain y byd。

prif gyfrannwr

mae'r brifysgol maint tref fechan gyda throsiant o tua£400m y flwyddyn。 mae cannoedd o'n technolegau a'n cyfleusterau ymchwil niferus yn barod i'ch helpu chi gyflawni eich nodau。 rydym hefyd yn llogi llety a chyfleusterau cynadledda.

rydym yn aelod o GW4,sy'ndodâphedairprifysgol ymchwil blaenllaw de orllewin lloegr a chymru at ei gilydd gyda throsiant cyfunol o fwy na£1biliwn。 o ganlyniad,mae gennym fynediad i fwy o gyfleusterau ac arbenigedd ategol。

tîmbattedgubusnes pwrpasol

gwyddom fod anghenion busnes pawb yn wahanol。一个byddeintîmbatblygubusnes yn teilwra'r gwasanaethau i ddiwallu eich anghenion。加利福尼亚州阿尔比奥阿赫迪奥阿赫比奥阿齐奥比阿赫图恩阿基奥阿齐奥比赛

o brosiectau tymor byr fel darganfod atebion uniongyrchol i broblemau gweithgynhyrchu neu weithredol,i gymorth gyda phrosiectau tymor hir ar wella proses,dyma'r brifysgol gall gefnogi eich busnes。

os hoffech chi weithio gyda ni, cysylltwchâ 我ddarganfod sut gallwn ni eich helpu。