""
ewch i'r prif gynnwys

newyddion busnes

John Pullinger, Kirsty Williams, Colin Riordan

prifysgol caerdydd yn cyhoeddi partneriaeth gyda swyddfa'r ystadegau gwladol

5 mehefin 2019

partneriaeth strategol ons yw'r cyntaf o'i math i brifysgol caerdydd

James Taylor

menter awyrofod newydd myfyriwr yn hedfan yn uchel

2019年ebrill

smallspark yn ennill yn seremoni wobrwyo mentrau myfyrwyr

Child holding bee

'pharmabees'我wurud colurofêl

12 201年ebrill

caerdydd yncydweithioâceltic wellbeing

George Bellwood

llwyddiant企业家caerdyddârhithrealiti

4 ionawr 2019

myfyriwr ynarloesiârhithrealitiym myd manwerthu

Big data pipeline

arbenigedd data mawr ynrhoisêlarbartneriaeth arloesi

6跳到2018年

Centrica a chaerdydd yn llunio partneriaeth trosglwyddo gwybodaeth

CS

consortiwm cs yn llwyddo i gael arian eurostars

31 hydref 2018

y ganolfan lled-ddargludyddion cyfansawdd yn arwain prosiect du-yr iseldiroedd

Phytoponics tomatoes

llwyddiant cynyddol i un o raddedigion caerdydd

17 hydref 2018

busnes newydd yn cael£300,000 ar gyfer treialon ar raddfa fasnachol

Man delivering lecture

technoleg ariannol yw'r dyfodol

28梅迪2018年

digwyddiad yn amlinellu'r byd gwasanaethau ariannol sy'n datblygu

Business graphs

arbenigwyr entrepreneuraidd yn canolbwyntio ar ddigwyddiad masnachfreinio

20梅迪2018年

ydych chi'n ystyried masnachfreinio neu ddechrau eich busnes eich hun?