ewch i'r prif gynnwys

比讷

作为一家企业,研究和学习机构,我们在与企业合作方面拥有无与伦比的技能。我们与各种规模和行业的企业和组织合作,为威尔士和世界创造更美好的未来。

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

ein partneriaid

rydym yn cynyddu effaith ein hymchwil drwy weithio gyda sefydliadau o bob maint。 ogwmnïaunewyddbychan i gorfforaethau byd-eang a sefydliadau cyhoeddus a nid-er-elw。

cydweithiwch gyda ni trwy brosiectau ymchwil,gwasanaethau ymgynghori,trosglwyddo technoleg a mwy。

在阿尔卑斯山脉的阿尔卑斯山脉,阿尔卑斯山脉的阿尔卑斯山脉,阿尔卑斯山脉的阿尔卑斯山脉。

cyrsiau gradd busnes

rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau,o raddau israddedigacôl-raddedig i gyrsiau i weithwyr proffesiynol。

ymgysylltwchâdrdrwy seminarau,darlithoedd,gweithdai,arddangosfeydd digwyddiadau rhwyd​​weithio wedi eu teilwra。

cysylltwchâ

dyswwch beth allwn ni wneud ar gyfer eich sefydliad drwy ein hamrywiaeth o wasanaethau i fusnesau。

mae ein hoffer a'n cyfleusterau o'r radd flaenaf ar gael i fusnesau a sefydliadau ar draw y byd。

John Pullinger, Kirsty Williams, Colin Riordan

prifysgol caerdydd yn cyhoeddi partneriaeth gyda swyddfa'r ystadegau gwladol

5 mehefin 2019

partneriaeth strategol ons yw'r cyntaf o'i math i brifysgol caerdydd

James Taylor

menter awyrofod newydd myfyriwr yn hedfan yn uchel

2019年ebrill

smallspark yn ennill yn seremoni wobrwyo mentrau myfyrwyr

Child holding bee

'pharmabees'我wurud colurofêl

12 201年ebrill

caerdydd yncydweithioâceltic wellbeing