""
ewch i'r prif gynnwys

brexit

rydym yn falch o fod yn gymuned ryngwladol sy'n rhoi gwerth aruthrol ar gyfraniadau ein myfyrwyr a staffw ewrop a gweddill y byd。

mae ein hamrywiaeth yn meithrin creadigrwydd ac arloesedd,ac mae'n rhan hollbwysig o'n diwylliant。

rydym wedi rhoi gwybodaeth ac arweiniad i gefnogi myfyrwyr a staff presennol,ynogystalâdarparfyfyrwyra staff,yn ystod brexit。

mae ein partneriaethau,mentrau cydweithredol,chysylltiadau ewropeaidd yn eithriadol o bwysig i ni ac i'r wlad gyfan。

gwybodaeth i staff presennol a darpar staff a allai gael eu heffeithio gan brexit。

gwybodaeth i fyfyrwyr newydd a phresennol o'r ue a myfyrwyr sy'n cymryd rhan mewn lleoliadau erasmus +。

rydym yn gwerthfawrogi ein partneriaethau cyfnewid,hoffem barhau rrin,beth bynnag fydd canlyniad brexit。