""
ewch i'r prif gynnwys

graddedigion newydd

llongyfarchiadau i chi am raddio。 rydych bellach yn aelod o gymuned prifysgol caerdydd o dros 165,000 o gynfyfyrwyr ym mhob cwr o'r byd。

fel un o gynfyfyrwyr prifysgol caerdydd,mae gennych bellach fynediad at amrywiaeth o fanteision - ym mhedwar ban y byd - i roi hwb i'ch gyrfa a'ch helpu i gadw mewn cysylltiad。

beth nesaf?

男人cychwyn eich bywydarôlcaerdyddyw cael gwybod pa gefnogaeth a chyngor sydd ar gael i chi fel cynfyfyriwr。 gwnewch ynsiŵreichbod yn rhestru prifysgol caerdydd ar eich cyfrif ac yn ein dilyn ar linkedin - mae'n lle gwych i greu cysylltiadau gyda chynfyfyrwyr eraill。

International students at graduation

bywydarôlcaerdydd

fel cyn fyfyriwr,gallwch fanteisio ar amrywiaeth o wasanaethau unigryw a buddion。

Graduate Outcomes

arolwg deilliannau graddedigion

mae arolwg cyrchfannau ymadawyr addysg uwch(dlhe)yn helpu i ddarparu gwybodaeth am gyflogaeth a chanlyniadau cyrsiau addysg uwch。

Main building in autumn

adroddiad cyflawniad addysg uwch(听)

mae'r听到yn cynnig un cofnod digidol cynhwysfawr am ddim sy'n eich galluogi i gyflwyno eich llwyddiannau'n ddigidol i gyflogwyr athiwtoriaidôl-raddedig yn ystod eich gradd acarôliddiddod i ben。