""
ewch i'r prif gynnwys

prifysgol我bawb

mae prifysgol caerdydd yn ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb。 rydym yn cydnabod y manteision sy'n deillio o gael cymuned amrywiol a thalentog o fyfyrwyr a'r buddion a ddaw yn sgil hyn i fyfyrwyr ac i'r brifysgol yn ei chyfanrwydd。

Cub scouts

ehangu mynediad

mae ehangu mynediad ynymdrinâchadwa dilyniant myfyrwyr o amrywiaeth eang o grwpiau a dangynrychiolir yn draddodiadol mewn addysg uwch。

Back view of students in gowns linking arms

codi dyheadau

cymorth i fyfyrwyr ddysgu'r sgiliau a chael y profiad angenrheidiol i sicrhau lle yn y brifysgol。

Student support stand at Open Day

cefnogi myfyrwyr

dysgwch ragor am ein gwasanaethau cymorth gan gynnwys cymorth ariannol i fyfyrwyr。

Students around a laptop

llwybrau mynediad hyblyg

rydym yn datblygu llwybrau ychwanegol at raglenni gradd israddedig llawn-amser dethol。