""
ewch i'r prif gynnwys

strategaeth

rydym wedi egluro ein cyfeiriad strategol yn y ffordd ymlaen 2018-2023.

ein gweledigaeth yw bod yn un o brifysgolion mwyaf blaenllaw'r byd,sy'n rhagorol o ran ymchwil ac yn addysgol,ac a gaiff ei gyrru gan greadigrwydd chwilfrydedd。 rydym am fod yn brifysgol sy'n cyflawni ei rhwymedigaethau cymdeithasol,diwylliannol ac economaidd i gaerdydd,cymru,y du a'r byd。 drwy gyflawni ein gweledigaeth,rydym yn disgwyl gwella ein statws fel un o'r 100 o brifysgolion gorau'r byd ac un o'r 20 uchaf yn y deyrnas unedig。

y ffordd ymlaen 2018-2023 yn amlinellu'r egwyddorion sy'n arwain y modd y byddwn ni'n rhoi'r uchelgais hwn ar waith,ac mae'n cynnwys 11 o ddangosyddion arweiniol fydd yn ein helpu i fesur ein cynnydd。

y ffordd ymlaen

y ffordd ymlaen

10 ionawr 2018

darllenwch am ein cyfeiriad strategol a'r pwyslais ar ymchwil,arloesedd,addysg a myfyrwyr,rhyngwladol,chenhadaeth ddinesig。

PDF格式

strategaethau ategol

addysg a myfyrwyr

addysg a myfyrwyr

10 ionawr 2018

rydym wedi ymrwymo i ddarparu profiad o'r radd flaenaf i fyfyrwyr。 rydyn am weithio mewnpartneriaethâmymyfyrwyr ifyndânhwar daith addysgol ysbrydoledig。

PDF格式

ymchwil

ymchwil

10 ionawr 2018

mae ymchwil yn ganolog i'n hunaniaeth a'n nod yw ennill ein plwyf fel cymuned o ysgolheigion sydd dychymyg,yr egni a'r gallu i greu'r dyfodol ar y cyd。

PDF格式

arloesedd

arloesedd

10 ionawr 2018

rydym am ragori ym maes busnes,llywodraeth a'r gymdeithas gyda'n hacademyddion a'n myfyrwyr,a chael ein hadnabod fel cartref arloesedd。

PDF格式

cenhadaeth ddinesig

cenhadaeth ddinesig

10 ionawr 2018

rydym wedi ymrwymo i wella iechyd,cyfoeth,a lles pobl cymru drwy greu dros 1,000 o swyddi gwerth uchel erbyn 2023。

PDF格式

rhyngwladol

rhyngwladol

10 ionawr 2018

rydym yn brifysgol eangfrydig gyda chysylltiadau带领一个phartneriaethau sy'n cefnogi symudedd rhyngwladol ac yn mynd i'rafaelârmateriono bwysigrwydd byd-eang

PDF格式

nodwch,mae'r ddogfen isod ar gael yn saesneg yn unig。