""
ewch i'r prif gynnwys

ein proffil

sefydlwyd prifysgol caerdydd ym 1883,ac mae ymhlith prifysgolion ymchwil mwyaf blaenllaw prydain。

strategaeth

ein huchelgais yw aros yn gyson yn un o'r 100 gorau o blith prifysgolion y byr a'r 20 gorau yn y du。

pwy ydym ni

rydym ni'n rhagori mewn addysg,ymchwil ac arloesi ac yn adeiladu cysylltiadau rhyngwladol cryf tra'n dangos ein hymrwymiad i gymru。

ein heffaith economaidd是一种chymdeithasol

rydym yn cael effaith sylweddol yn economaidd ac yn gymdeithasol ar gymru a'r du,yn cyfrannu at feysydd sy'n cynnwys cyflogaeth,ariannu ymchwil ac addysgu a dysgu。

adolygiad blynyddol

mae'r adroddiad blynyddol yn nodi rhai o gampau a llwyddiannau diweddar y brifysgol。

哈尼斯

darllenwch am ein hanes o'r uno a greodd y brifysgol i linell amser sy'n rhoi cipolwg unigryw o'r digwyddiadau sydd wedi ffurfio pwy ydym ni nawr。

mae'r brifysgol mor hyderus a blaengar?dddas y mae'n rhan ohoni ac mae ganddi enw rhagorol am ansawdd ei haddysgu a'i hymchwil。

canllaw prifysgolion y guardian 2016