""
ewch i'r prif gynnwys

dinas caerdydd

caerdydd yw prif ddinas cymru a'i dinas fwyaf。 mae iddi gymeriad arbennig ac ansawdd byw rhagorol ac enw da rhyngwladol。

mae llawer o sefydliadau diwylliannol a chwaraeon cenedlaethol wedi'u lleoli yng nghaerdydd,gan gynnwys amgueddfa genedlaethol cymru a stadiwm principality。 mae castell caerdydd mewn lle amlwg yng nghanol y ddinas,gyda pharc hardd ar y naill ochr iddi,siopau a thai bwyta rhagorolynghydâbywydnos ar y llall。

yn ardal y glannau ym mae caerdydd mae cynulliad cymru a phencadlys celfyddydol canolfan mileniwm cymru。 ceir gwyliau bwyd,celfyddydau a chrefft rheolaidd a gall ymwelwyr gerdded ar draw y morglawdd neu gael taith o gylch y bae mewn cwch。

mae'r fideo isod ar gael yn saesneg yn unig。

bywyd myfyrwyr

gall myfyrwyr sy'n byw yng nghaerdydd elwa ar y cyfuniad hwn o ddinas fach gyfeillgar nad yw'n rhy ddrud a chyfleusterau diwylliannol a hamdden sy'n gweddu i brif ddinas uchelgeisiol a blaengar。

oherwydd maint y ddinas a lleoliad canolog adeiladau'r campws,mae'n hawdd iawn cerdded o le i le。 mae trafnidiaeth gyhoeddus yn dda iawn ac mae seiclo hefyd yn boblogaidd iawn yn y ddinas。

mae myfyrwyr yng nghaerdydd yn byw bywyd prysur,gyda'u hastudiaethau academaidd a'r digwyddiadau cymdeithasol a diwylliannol sydd yn digwydd。

trafnidiaeth

mae caerdydd yn ddinas hygyrch iawn gyda chysylltiadau ffordd,rheilffordd ac awyr da。 gellir cyrraedd llundain arytrênmewnychydig dros ddwy awr。 mae maes awyr rhyngwladol caerdydd ychydig y tu allan i'r ddinas ac mae traffordd yr m4 yn cysylltu'n rhwyd​​d gyda gweddill y du。

Collage image of Cardiff Bay