""
ewch i'r prif gynnwys

ein lleoliad

ein lleoliad yw caerdydd,prif ddinas cymru。 mae'n ddinas gyfeillgar,gryno a diogel gyda chymeriad gwych a threftadaeth nodedig。

ymweldâ€

mae nifer o ffyrdd i chi allu ymweld:

ein campysau

campws parc cathays

campw parc cathays yw lleoliad y mwyafrif o'r ysgolion academaidd。 mae wedi'i osod yn ardal canolfan ddinesig brydferth caerdydd,sy'n cynnwys adeiladau hardd o garreg portland,parciau a rhodfeydd coediog。

dros y blynyddoedd diwethaf mae buddsoddiad sylweddol wedi'i wneud yn ein hystad,gan gynnwys datblygu cyfleusterau ymchwil datblygedig yn adeilad hadyn ellis sydd werth£3,000m a datblygiad gwerth£44m i adeiladau cubric。

campws parc mynydd bychan

mae'r ysgolion academaidd yn y lleoliad hwn yn rhannu safle 53 erw gydag ysbyty prifysgol cymru,ysbytyâ900o welyau sy'n un o'r mwyaf yn y du。

mae addysg gofal iechyd flaengar a gofal am gleifionynghydâchyfleusterauymchwil o safon byd-eang yn golygu bod hon yn ganolfan addysgu ac ymchwil bwysig。