""
ewch i'r prif gynnwys

gwasanaethau proffesiynol

nod y gwasanaethau proffesiynol yw darparu gwasanaethau gweinyddol ansawdd uchel,effeithiol ac effeithlon igynorthwyoâgweithgareddymchwil,dysgu ac addysgu'r brifysgol,ei staff a'i myfyrwyr。

mae staff gwasanaethau proffesiynol yn cydweithio ar draw adrannau gweinyddol canolog y brifysgol,colegau a'r ysgolion academaidd。 maen nhw wedi'u trefnu yn yr adrannau canlynol:

  • gwasanaethau academaidd a chefnogi myfyrwyr 
  • cyfathrebu a marchnata
  • datblygu chysylltiadau cyn-fyfyrwyr
  • ystadau a chyfleusterau campws 
  • cyllid
  • adnoddau dynol
  • tg rheoli rhaglen
  • gwasanaethau ymchwil ac arloesi
  • cynllunio strategol a llywodraethu