""
ewch i'r prif gynnwys

trefniadaeth

mae llywodraethiant a rheolaeth y brifysgol yn ategu ein hegwyddorion arweiniol,ein strategaethau a'n nodau。

caiff trosolwg dydd i ddydd o'r brifysgol ei reoli gan yr is-ganghellor a'ruwchdîmheholisy'n ffurfio bwrdd gweithredol y brifysgol.

mae'r fframwaith y mae'r brifysgol yn gweithio ynddo wedi'i seilio ar ein siarter brenhinol,statudau ac ordiniannau.

caiff strwythur llywodraethiant y brifysgol ei oruchwylio gan y llys,y cyngor a'r senedd sy'n gweithio fel awdurdod gweithredol ac academaidd。

mae gennym ni nifer o swyddogion er anrhydedd hefyd,gan gynnwys ein canghellor。