""
ewch i'r prif gynnwys

Academi genedlaethol y gwyddorau

Academi genedlaethol y gwyddorau 美国yn gymdeithas breifat o ysgolheigion nodedig。 caiff aelodaeth ei derbyn yn eang fel nod rhagoriaeth mewn gwyddoniaeth。

mae'r academi yn ethol uchafswm o 100 aelod newydd bob blwyddyn,25 o gymdeithion tramor的hyd。 caiff aelodau eu hethol i'r academi i gydnabod eu llwyddiannau nodedig a pharhaus mewn ymchwil wreiddiol。

aelodau

你是伯纳德·舒茨

2019年,mewn papur a gyhoeddwyd ym 1986年,dangosodd sut y gall tonnau disgyrchol gael eu defnyddio i fesur sut mae'r ddaear.cafody yr athro schutz ei ethol yn aelod o'r academi yn 2019。支架30 mlynedd yn ddiweddarach,roedd yn rhano'rtîma arsylwodd ar donnau disgyrchol yn uniongyrchol am y tro cyntaf.

yr athro john pickett

2014年,mae'n aga ecoleg gemegol ymadweithiau rhwng organebau amrywiol,gangynnwysplâuyymosod ar blanhigion ac anifeiliaid。 mae ei waith wedi gwneud cyfraniad sylweddol at wellarheoliplâuachynaliadwyedd amaethyddol。