""
ewch i'r prif gynnwys

proffeswriaeth frenhinol

mae teitl proffeswriaeth frenhinol yn ddyfarniad prin a mawreddog gan y frenhines i gydnabod ymchwil o safon eithriadol o uchel mewn sefydliad。

tan yn ddiweddar,braint prin iawn ar gyfer prifysgolion hynafol y du oedd proffeswriaeth frenhinol。 brenin james iv ddyfarnodd y broffeswriaeth frenhinol gyntaf ym 1497。

是的ysgol cemeg

我ddathlu笔blwydd EI mawrhydi'r frenhines炔90 OED,dyfarnwyd proffeswriaeth frenhinol i'r ysgol cemeg YM误mehefin 2016年cyflwynwyd我anrhydedd gydnabod ymchwil交流addysgu eithriadol年ysgol cemeg数字读出器flynyddoedd lawer,炔ogystalâ'iROL WRTH sbarduno twf a gwella cynhyrchiant yn y du。

mae'r teitl proffeswriaeth frenhinol wedi'i roi i'r 阿格雷厄姆哈钦斯,cyfarwyddwr sefydliad催化caerdydd(cci)yn yr ysgol cemeg。

Professor Graham Hutchings in CCI lab
你是格雷厄姆哈钦斯

mie rrtach,gnach,mwy diogel a mwy cynaliadwy。mae'r athro hutchings,cymrawd o'r gymdeithas frenhinol,yn un o arbenigwyr mwyaf rhagorol y byd ym maes catalysis - y broses o gyflymu adweithiau cemegol er mwyn gwneud cynhyrchion yn rhatach,glanach,mwy diogel a mwy cynaliadwy。

darganfyddiad nodedig yr athro hutchings yn ystod ei amser yn cci yw bod aur yn gatalydd nodedig ar gyfer rhai adweithiau,yn enwedig wrth gynhyrchu finyl clorid,prif gynhwysyn pvc。 o ganlyniad uniongyrchol i'w waith ymchwil arloesol,mae catalydd aur bellach yn cael ei gynhyrchu gan gwmni cemegau johnson matthey o'r du mewn cyfleuster pwrpasol yn tsieina。