""
ewch i'r prif gynnwys

cymrodyr er anrhydedd

rydym ni'n dyfarnu cymrodoriaethau er anrhydedd i unigolion sydd wedi cyflawni arbenigrwydd rhyngwladol yn eu maes。

cymrodyr er anrhydedd 2019

你是爱丽丝罗伯茨

Professor Alice Roberts
alice roberts教授(bsc 1994,mbbh 1997)

mae alice roberts(bsc 1994,mbbch 1997)yn anthropolegydd biolegol,anatomydd clinigol,awdur ac yn ddarlledwraig。 mae hi wedi ysgrifennu a chyflwyno nifer o raglenni teledu a radio sy'nymwneudâgwyddoniaethyn ogystal ag ysgrifennu wyth o lyfrau poblogaidd am wyddoniaeth。

dilys价格obe

dilys价格(cynfyfyriwr bed)obe yw nenblymiwr solo benywaidd hynaf y byd,a chyn ymddeol roedd hi'n darlithio mewn dawns addysgol gyfoes。 ym 1998,sefydlodd ymddiriedolaeth touch:dyma elusen sy'n cynnig rhaglenni symud creadigol ac unigol i unigolion ag awtistiaeth,dementia ac anableddau dwys。

法国蜜蜂

法国蜜蜂
法国蜜蜂

mae frances beecher yn seicotherapydd ymddygiad gwybyddol ac wedi sefydlu rhoi diwedd ar ddigartrefedd ieuenctid cymru。嗨hefyd yw prif weithredwr llamau,elusen sy'n cynnig lle diogel i bobl ifanc a menywod aros。

亚光jukes

prif gwnstabl heddlu de cymru yw matt jukes。 mae ei bwyslais ar blismona lleol a diwygio gweithdrefnau cefn swyddfa wedi cefnogi un o gwtogiadau rheng-flaen lleiaf yn y du。

史蒂夫加内特博士

mae dr steve garnett(bsc 1980)wedi bod yn aelododîmrheoli gweithredol tri busnes meddalwedd newydd,ac mae pob un o'r rhain wedi troi'n uno'rcwmnïaumeddalweddmwyaf llwyddiannus erioed。 bellach,mae'n rheoli ei bortffolio o fuddsoddiadau mewn amrywiaethogwmnïausy'ntyfu'n gyflym。

詹姆斯·戈德斯顿

dechreuodd james goldston(pgdip 1991)ei yrfa ym maes teledu fel cynhyrchydd i nifer o raglenni bbc news,gan gynnwys 新闻之夜 一个phrif raglen materion cyfoes y bbc, 全景。 cafodd ei enwi'n llywydd abc news ym mis ebrill 2014 ac mae'n goruchwylio pob agwedd ar yr adran newydion。

斯蒂芬汤姆林森教授

mae'r athro stephen tomlinson cbe wedi cael gyrfa hir a nodedig o ymchwil feddygol ym meysydd endocrinoleg a diabetes。 yn gynharach yn ei yrfa,bu'n is-ganghellor coleg meddygaeth prifysgol cymru。 erbyn hyn mae'n athro emeritws meddygaeth ym mhrifysgol caerdydd a chymrawd academi'r gwyddorau meddygol。

戴维尔戴维斯博士

艺术家blaengar o gymru a hanesydd celf yw dr ivor davies ac mae wedi cynnal tua 50 o arddangosfeydd unigol a 100 ar y cyd。 ac yntau'n ganolog i fudiad difrod mewn celf,agrŵpbeca cymru'n fwy diweddar,mae'n cyflwyno gwobr flynyddol ivor davies yn yr eisteddfod。

乔纳森凯伦霍奇

乔纳森和卡伦霍奇
乔纳森和卡伦霍奇

mae jonathan a karen hodge yn ymddiriedolwyr i sefydliad hodge,sy'n berchen ar 79%ogrŵpbusnesauhodge。揭示了你的生活方式,a'i chenhadaeth yw creu grantiau i wella bywydau pobl sy'n profi amddifadedd,salwch meddyliol neu gorfforol,allgáucymdeithasolneu anfantais arall。

努力masiywa

mae masiyiwa yn ddyn busnes a dyngarwr o津巴布韦sy'n byw yn llundain。 ef yw sefydlydd chadeirydd gweithredol econet wireless ac mae'n aelod o banel cynnydd affrica。

michael sheen obe

Michael Sheen
michael sheen obe

mae'ractorsgrîn,llwyfan o gymru,michael sheen,wedi ymddangos mewn tair ffilm sydd wedi'u henwebu ar gyfer gwobr academi'r ffilm orau,ac mae wedi ennill llu o wobrau am ei berfformiadau ar y llwyfan。 mae'n cael ei gydnabod yn eang fel actifydd effeithiol hefyd,drwy rolau fel llysgennad unicef。 mae michael bellach yn dechrau ei fudiadau cymdeithasol ei hun。

yr athro syr mansel aylward cb

Sir Mansel Aylward
先生mansel aylward教授

siaradwr blaengar ym maes iechyd cyhoeddus yw'r athro syr mansel aylward cb。 yn ystod ei yrfa nodedig,mae wedi bod yn gadeirydd ar iechyd cyhoeddus cymru ac yn gyfarwyddwr meddygol a phrif wyddonydd yr adran gwaith a phensiynau。 ar hyn o bryd,mae'n cadeirio comisiwn bevan a hwb gwyddorau bywyd cymru cyf。

艾迪·伊扎德

艾迪·伊扎德
艾迪·伊扎德

mae eddie izzard yn ddigrifwr,演员,一场rhedwr马拉松比赛。 yd ddiweddar,derbyniodd ganmoliaeth fawr am ei berfformiad yn y ffilm 维多利亚和阿卜杜勒,ac mae ei sioe gomedi hynod boblogaidd,force majeure,wedi'i chynnal mewn dros 30 o wledydd