""
ewch i'r prif gynnwys

arolwg myfyrwyr cenedlaethol

mae myfyrwyr blwyddyn olaf prifysgol caerdydd yn parhau i fod yn fodlon iawn eu byd,ynôlfersiwnddiweddaraf arolwg cenedlaethol y myfyrwyr(nss)。

我不知道怎么回事2019 fod 84%o'n myfyrwyr yn fodlon ar eu profiad dysgu cyffredinol yn y brifysgol。

Amanda Coffey

ein nod gwneud profiad y myfyrwyr ym mhrifysgol caerdydd yngyfystyrârhagoriaeth。 mae'r canlyniadau hyn yn gam pwysig tuag at gyflawni ein nod。 mant yn arwyddocaol iawn oherwydd dyma farn go iawn ein myfyrwyr。 mae ein perfformiad yn dangos y bartneriaeth gref yr ydym wedi ei datblygu gyda'n myfyrwyr,yn ogystal ag ymrwymiad,ymroddiad a brwdfrydedd ein holl staff i ddarparu profiad rhagorol ar gyfer myfyrwyr yn ystod eu hastudiaethau。

yr athro amanda coffey ,dirprwy is-ganghellor,profiad myfyrwyr a safonau academaidd

beth yw'r arolwg myfyrwyr cenedlaethol?

arolwg annibynnol yw'r arolwg myfyrwyr cenedlaethol sy'n gofyn i fyfyrwyr raddio ansawdd eu profiad mewn addysg uwch。

mae'n cael ei gydnabod yn eang fel mesur allweddol o foddhad myfyrwyr ac yn provideyn defnyddiol i ddarpar fyfyrwyr wrth wneuddewisiadaunglŷnagastudio。 mae'r canlyniadau ar gael i'r cyhoedd ar unistats.