ewch i'r prif gynnwys

amdanom ni

rydym yn brifysgol uchelgeisiol ac arloesol gyda gweledigaeth feiddgar策略人员oule mele lleoli mewn prifddinas hardd a llewyrchus。 mae ein hymchwil o'r radd flaenaf yn y 5ed safle ymysg prifysgolion yn y du yn fframwaith rhagoriaeth ymchwil 2014 ar gyfer ansawdd ac ail ar gyfer dylanwad。 rydym yn darparu profiad addysgol rhagorol ar gyfer ein myfyrwyr。

wedi ein gyrru gan greadigrwydd a chwilfrydedd,rydym yn ymdrechu i gyflawni ein rhwymedigaethau cymdeithasol,diwylliannol ac economaidd i gaerdydd,i gymru,ac i'r byd。

Update your details

y ffordd ymlaen:ein cyfeiriad strategol

ein huchelgais yw bod ymhlith y 100 o brifysgolion gorau'r byd a'r 20 uchaf yn y du。 darllenwch ragor am ein cyfeiriad strategol a'n pwyslais ar ymchwil,addysg a myfyrwyr,rhyngwladol a'n cenhadaeth ddinesig。

mae ein hacademyddion a'n hymchwilwyr wedi ennill llawer o anrhydeddau a gwobrau sy'n cydnabod eu harloesi a'u darganfyddiadau。

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

datblygiadau'r campws

rydym yn datblygu'r campws ar hyn o bryd yn rhan o'r gwaith uwchraddio mwyaf ar y campws ers cenhedlaeth - buddsoddiad o£6,000 yn ein dyfodol。

rydym yn ymrwymedig i hyrwyddo cydraddoldeb ar draw y brifysgol ac mae ein holl gymuned yn manteisio o gael poblogaeth o fyfyrwyr gwahanol a thalentog。

mae prifysgol caerdydd yn brifysgol hynod boblogaidd yn y du ... mae ganddi enw da am ymchwil o'r radd flaenaf ac mae'n rhoi profiad ardderchog i'w myfyrwyr。

大学指南2018 电报